Harmonogram přednášek F7PBBMVP (semestr B231)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
2 2. 10. 2023 12:00 2 KL:C-1 Struktura odborné výzkumné práce; typické části, jejich účel a obsah. Bakalářská práce. Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.
4 16. 10. 2023 12:00 2 KL:C-1 Informační zdroje; druhy odborných publikací, citační databáze a digitální knihovny. Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.
6 30. 10. 2023 12:00 2 KL:C-1 Ústní prezentace odborného sdělení; zásady pro tvorbu a provedení. Ing. Marek Novák, Ph.D.
8 13. 11. 2023 12:00 2 KL:C-1 Autorská etika; smysl a způsob citování pramenů, plagiátorství. Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.
10 27. 11. 2023 12:00 2 KL:C-1 Výzkum a experiment: typy a design výzkumných studií, randomizace. Výzkumné (klinické) studie, etická komise, informovaný souhlas. Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.
12 11. 12. 2023 12:00 2 KL:B-720 Styl odborné práce; typografie, matematická sazba. Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.
14 8. 1. 2024 12:00 1 Zápočtový test. Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.
14 8. 1. 2024 12:00 1 Zápočtový test. Ing. Marek Novák, Ph.D.
Celkem 14