Harmonogram přednášek F7PBBPMS (semestr B231)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 25. 9. 2023 14:00 2 KL:C-1 Definice pravděpodobnosti (klasická, geom.,..). doc. Ing. Marek Piorecký, Ph.D.
2 2. 10. 2023 14:00 2 KL:C-1 Podmíněná pravděpodobnost, Bayesova věta. Náhodná veličina a její distribuční funkce. doc. Ing. Marek Piorecký, Ph.D.
3 9. 10. 2023 14:00 2 KL:C-1 Diskétní náhodná veličina, její rozdělení a charakteristiky; typické příklady. doc. Ing. Marek Piorecký, Ph.D.
4 16. 10. 2023 14:00 2 KL:C-1 Spojitá náhodná veličina, její rozdělení a charakteristiky; typické příklady. doc. Ing. Marek Piorecký, Ph.D.
5 23. 10. 2023 14:00 2 KL:C-1 Náhodné vektory, podmiňování a nezávislost,číselné charakteristiky, korelace. Funkce náhodných veličin.. doc. Ing. Marek Piorecký, Ph.D.
6 30. 10. 2023 14:00 2 KL:C-1 Úloha matematické statistiky. Populace a výběr. doc. Ing. Marek Piorecký, Ph.D.
7 6. 11. 2023 14:00 2 KL:C-1 Bodové odhady parametrů. Intervalové odhady parametrů v normálním rozdělení. doc. Ing. Marek Piorecký, Ph.D.
8 13. 11. 2023 14:00 2 KL:C-1 Testy hypotéz o parametrech normálního rozdělení (jednovýběrové) doc. Ing. Marek Piorecký, Ph.D.
9 20. 11. 2023 14:00 2 KL:C-1 Jednovýběrové neparam. testy, testy hypotéz o parametrech normálního rozdělení (dvouvýběrové) doc. Ing. Marek Piorecký, Ph.D.
10 27. 11. 2023 14:00 2 KL:C-1 Neparametrické testy dvouvýběrové, testování normality doc. Ing. Marek Piorecký, Ph.D.
11 4. 12. 2023 14:00 2 KL:C-1 Analýza rozptylu. Testy o typu rozdělení. doc. Ing. Marek Piorecký, Ph.D.
12 11. 12. 2023 14:00 2 KL:C-1 Neparametrická varianta vícečetného srovnání. doc. Ing. Marek Piorecký, Ph.D.
13 18. 12. 2023 14:00 2 KL:C-1 Hodnocení závislosti. Regresní a korelační analýza doc. Ing. Marek Piorecký, Ph.D.
14 8. 1. 2024 14:00 2 KL:C-1 Souhrnný přehled, příklady z praxe doc. Ing. Marek Piorecký, Ph.D.
Celkem 28