Harmonogram přednášek F7PBBPPS (semestr B231)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 25. 9. 2023 10:00 2 KL:B-420 Úvod do předmětu, motivační video, podmínky zakončení předmětu, pacientské a přístrojové simulátory a testery, fantomy. doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
3 1 9. 10. 2023 10:00 2 KL:B-420 Základní principy realizace, souvislosti s ostatními obory (analogie). Ukázka vybraného modelu hemodynamiky člověka. doc. Ing. Petr Kudrna, Ph.D.
5 1 23. 10. 2023 10:00 2 KL:B-420 Základy farmakologie aplikované pro celotělové pacientské simulátory MUDr. Lenka Horáková
7 1 6. 11. 2023 10:00 2 KL:B-420 Základy anesteziologie aplikované pro celotělové pacientské simulátory MUDr. Lenka Horáková
9 1 20. 11. 2023 10:00 2 KL:B-420 Návrh a realizace dílčích bloků pacientských a přístrojových simulátorů (příklady obvodových realizací simulátorů a testerů EKG, EEG, SpO2, NIBP, …) doc. Ing. Petr Kudrna, Ph.D.
11 1 4. 12. 2023 10:00 2 KL:B-420 Prostředí pro ovládání celotělového simulátoru, tvorba scénáře a dalších souvisejících procedur při ovládání Ing. Leoš Tejkl, Ph.D.
13 1 18. 12. 2023 10:00 2 KL:B-420 Využití poznatků z anesteziologie a plicní ventilace při tvorbě scénářů a související lékařská přístrojová technika doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.
Celkem 14