Harmonogram cvičení F7PBBZLN (semestr B231)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 27. 9. 2023 8:00 2 KL:B-433 Úvodní hodina. Podmínky zápočtu. Výkon povolání biomedicínského technika. Práva pacientů. Ing. Martina Holá
1 2 27. 9. 2023 10:00 2 KL:B-433 Úvodní hodina. Podmínky zápočtu. Výkon povolání biomedicínského technika. Práva pacientů. Ing. Martina Holá
1 3 27. 9. 2023 12:00 2 KL:B-433 Úvodní hodina. Podmínky zápočtu. Výkon povolání biomedicínského technika. Práva pacientů. Ing. Martina Holá
3 1 11. 10. 2023 8:00 2 KL:B-433 Vyhledávání a používání norem u zdravotnických prostředků. Ing. Martina Homolková
3 2 11. 10. 2023 10:00 2 KL:B-433 Vyhledávání a používání norem u zdravotnických prostředků. Ing. Martina Homolková
3 3 11. 10. 2023 12:00 2 KL:B-433 Vyhledávání a používání norem u zdravotnických prostředků. Ing. Martina Homolková
5 1 25. 10. 2023 8:00 2 KL:B-433 Dělení zdravotnických prostředků do tříd rizika - Práce s klasifikačními pravidly. Ing. Martina Holá
5 2 25. 10. 2023 10:00 2 KL:B-433 Dělení zdravotnických prostředků do tříd rizika - Práce s klasifikačními pravidly. Ing. Martina Holá
5 3 25. 10. 2023 12:00 2 KL:B-433 Dělení zdravotnických prostředků do tříd rizika - Práce s klasifikačními pravidly. Ing. Martina Holá
7 1 8. 11. 2023 8:00 2 KL:B-433 Tvorba technické dokumentace - Analýza rizik. Ing. Martina Homolková
7 2 8. 11. 2023 10:00 2 KL:B-433 Tvorba technické dokumentace - Analýza rizik. Ing. Martina Homolková
7 3 8. 11. 2023 12:00 2 KL:B-433 Tvorba technické dokumentace - Analýza rizik. Ing. Martina Homolková
9 1 22. 11. 2023 8:00 2 KL:B-433 Klasifikace zdravotnických prostředků dle jejich typologie (MDA, MDN, MDS a MDT kódy). Výběr vhodného oznámeného subjektu. Ing. Martina Holá
9 2 22. 11. 2023 10:00 2 KL:B-433 Klasifikace zdravotnických prostředků dle jejich typologie (MDA, MDN, MDS a MDT kódy). Výběr vhodného oznámeného subjektu. Ing. Martina Holá
9 3 22. 11. 2023 12:00 2 KL:B-433 Klasifikace zdravotnických prostředků dle jejich typologie (MDA, MDN, MDS a MDT kódy). Výběr vhodného oznámeného subjektu. Ing. Martina Holá
11 1 6. 12. 2023 8:00 2 KL:B-433 Tvorba technické dokumentace - Klinické hodnocení, PMCF. Ing. Martina Homolková
11 2 6. 12. 2023 10:00 2 KL:B-433 Tvorba technické dokumentace - Klinické hodnocení, PMCF. Ing. Martina Homolková
11 3 6. 12. 2023 12:00 2 KL:B-433 Tvorba technické dokumentace - Klinické hodnocení, PMCF. Ing. Martina Homolková
13 1 20. 12. 2023 8:00 2 KL:B-433 Zajištění metrologického pořádku u poskytovatele zdravotní péče. Ing. Martina Holá
13 2 20. 12. 2023 10:00 2 KL:B-433 Zajištění metrologického pořádku u poskytovatele zdravotní péče. Ing. Martina Holá
13 3 20. 12. 2023 12:00 2 KL:B-433 Zajištění metrologického pořádku u poskytovatele zdravotní péče. Ing. Martina Holá
Celkem 42