Harmonogram přednášek F7PBOBLG (semestr B231)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 25. 9. 2023 12:00 2 C4 Úvod do studia biologie, historie a biologické obory, vznik života na Zemi, chemické složení živých organismů. Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
2 2. 10. 2023 12:00 2 C4 Nebuněčné formy - viry, viroidy a priony. Buněčné formy - buňka prokaryotní a eukaryotní. Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
3 9. 10. 2023 12:00 2 C4 Základy mikrobiologie - stavba bakteriální buňky, metabolismus, růst a množení, bakteriální onemocnění člověka, antibakteriální faktory. Aplikovaná mikrobiologie pro optiky a optometristy. Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
4 16. 10. 2023 12:00 2 C4 Buněčná biologie - stavba eukaryotní buňky, základní charakteristika jednotlivých typů eukaryotních buněk, struktura biomembrány, buněčný metabolismus – anabolismus a katabolismus. Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
5 23. 10. 2023 12:00 2 C4 Buněčná biologie – buněčné organely a struktury: jádro, semiautonomní organely - mitochondrie, plastidy, membránové systémy ER, GA, ostatní organely, cytoskelet. Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
6 30. 10. 2023 12:00 2 C4 Buněčná biologie - reprodukce buněk, buněčný cyklus, buněčné dělení, buněčné stárnutí, buněčný zánik - apoptóza a nekróza Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
7 6. 11. 2023 12:00 2 C4 Základy molekulární biologie - struktura nukleových kyselin - DNA, RNA, struktura proteinů - bílkovin, genetický kód a genetická informace. Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
8 13. 11. 2023 12:00 2 C4 Přenos genetické informace - replikace, transkripce, translace, regulace genové exprese, totipotence buněk. Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
9 20. 11. 2023 12:00 2 C4 Obecná genetika – odborná genetická terminologie, Mendelovy a Morganovy zákony, genetika člověka, vyšetřovací metody a genetická onemocnění – základní přehled pro optiky a optometristy. Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
10 27. 11. 2023 12:00 2 C4 Změny genetické informace - mutace. Spontánní a indukované. Molekulární podstata mutací. Detekce mutací metodami molekulární biologie. Reparační mechanismy. Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
11 4. 12. 2023 12:00 2 C4 Genové manipulace, genové inženýrství, geneticky modifikované buňky a organismy. Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
12 11. 12. 2023 12:00 2 C4 Biotechnologie. Klonování a přenos genů. Tkáňové kultury a laboratorní a průmyslová kultivace buněk. Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
13 18. 12. 2023 12:00 2 C4 Základy histologie živočichů, tkáně - epitelové, pojivové, svalové a nervové. Živočišné tkáně a biokompatibilita. Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
14 8. 1. 2024 12:00 2 C4 Aplikovaná biologie v technických a lékařských oborech. Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
Celkem 28