Harmonogram přednášek F7PMBAM (semestr B231)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 26. 9. 2023 16:00 2 KL:B-230 Děje v přírodě a jejich popis. Děje nultého řádu. Diferenciální rovnice. prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
2 3. 10. 2023 16:00 2 KL:B-230 Děje a diferenciální rovnice 1. řádu. prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
3 10. 10. 2023 16:00 2 KL:B-230 Děje a diferenciální rovnice 2. řádu. Netlumené kmity. Tlumené kmity. prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
4 17. 10. 2023 16:00 0 KL:B-230 Odpadá - promoce Bc. Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.
5 24. 10. 2023 16:00 2 KL:B-230 Vztah časové a frekvenční domény. FFT a DFT 1D. doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
6 31. 10. 2023 16:00 2 KL:B-230 Vztah časové a frekvenční domény. FFT a DFT 2D. doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
7 7. 11. 2023 16:00 2 KL:B-230 Vlnková transformace (wavelets). doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
8 14. 11. 2023 16:00 2 KL:B-230 Popis lineárních systémů. Odezva systémů. Souvislosti s diferenciálními rovnicemi. Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.
9 21. 11. 2023 16:00 2 KL:B-230 Hilbertova transformace doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
10 28. 11. 2023 16:00 2 KL:B-230 Test1 doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
11 5. 12. 2023 16:00 2 KL:B-230 Konvoluční teorém doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.
12 12. 12. 2023 16:00 2 KL:B-230 TEST 2. doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
Celkem 22