Harmonogram cvičení F7PMIMLB-N (semestr B231)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 25. 9. 2023 14:00 2 B223 Struktura a funkce DNA, (struktura purinových a pyrimidinových bazí; nukleotidy a nukleotidy, primární, sekundární, terciární struktura DNA; replikace a reparace DNA; DNA - nositel genetické informace, stavba genu; morfologie chromosomů, karyotyp) Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
2 2. 10. 2023 14:00 2 B 233 Centrální dogma molekulární biologie, proces replikace, bakteriální genom, eukaryotní genom. Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
3 9. 10. 2023 14:00 2 B 233 Struktura a funkce RNA, (purinové a pyrimidinové baze, ribozomální RNA, messenger RNA, transferová RNA; stavba a funkce ribozómu).Proces transkripce, složitost eukaryotních genů, posttranskripční úpravy. Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
4 16. 10. 2023 14:00 2 B 233 Proces translace, genová exprese a její regulace. Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
5 23. 10. 2023 14:00 2 B 233 Struktura a funkce proteinů, fyzikálně-chemické vlastnosti, funkce v organismu; buňky exportující proteiny; imunoglobuliny - struktura a funkce. Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
6 30. 10. 2023 14:00 2 B 233 Enzymy, enzymaticky katalyzované reakce v buňce,v organizmu. Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
7 6. 11. 2023 14:00 2 B 233 Analýza DNA. Izolace DNA. Centrifugace. Elektroforéza. Průběžný test. Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
8 13. 11. 2023 14:00 2 B 233 Rekombinantní DNA, restrikční enzymy, PCR - reakce. Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
9 20. 11. 2023 14:00 2 B 233 Změny genetické informace - mutace,mutageny, nádorová transformace Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
10 27. 11. 2023 14:00 2 B 233 Klonování DNA, vektory. Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
11 4. 12. 2023 14:00 2 B 233 Biotechnologie přípravy vybraných proteinů. Hybridomové technologie. Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
12 11. 12. 2023 14:00 2 B 233 Genové inženýrství. Transgenní organizmy - GMO. Zápočtový test. Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
13 18. 12. 2023 14:00 2 B 233 Použití molekulární biologie v klinické genetice a medicíně. Genová terapie. Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
14 8. 1. 2024 14:00 2 B 233 Závěr. Použití molekulární biologie v klinické genetice a medicíně. Genová terapie. Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.
Celkem 28