Harmonogram přednášek F7PMSLKH (semestr B231)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 25. 9. 2023 14:00 2 KL:B-720 Úvod do legislativy a legislativního procesu. Přehled legislativních předpisů v oblasti zdravotnictví (ČR, EU). prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., dr. h. c.
2 1 2. 10. 2023 14:00 2 KL:B-720 Zákon o zdravotních a specifických službách a jeho dopady na procesy poskytování zdravotní péče. Ing. Vojtěch Kamenský, Ph.D.
3 1 9. 10. 2023 14:00 2 KL:B-720 Nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích I - obecný úvod. Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D.
4 1 16. 10. 2023 14:00 2 KL:B-720 Technické požadavky na výrobky. Systém technické normalizace. Normy ve zdravotnictví. prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., dr. h. c.
5 1 23. 10. 2023 14:00 2 KL:B-720 Nařízení EU 2017/745 zdravotnických prostředcích II - části a tvroba technická dokumentace. Ing. Vojtěch Kamenský, Ph.D.
6 1 30. 10. 2023 14:00 2 KL:B-720 Nařízení EP 2017/745 zdravotnických prostředcích III - posouzení shody, oznámené subjekty. Ing. et Ing. Daniel Tokar
7 1 6. 11. 2023 14:00 2 KL:B-720 Nařízení EP 2017/745 zdravotnických prostředcích IV - sledování po uvedení na trh. Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D.
8 1 13. 11. 2023 14:00 2 KL:B-720 Používání zdravotnicých prostředků u poskytovatelů zdravotní péče, požadavky na distribuci, servis, zdravotnických prostředků. Zákon o zdravotnických prostředcích a atomový zákon. Ing. Vojtěch Kamenský, Ph.D.
9 1 20. 11. 2023 14:00 2 KL:B-720 Metrologický systém v ČR. Legální metrologie ve zdravotnictví, metrologická konfirmace. Nemocniční metrologický řád. prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., dr. h. c.
10 1 27. 11. 2023 14:00 2 KL:B-720 Investiční proces ve zdravotnictví. Zákon o veřejných zakázkách. Přístrojová komise. Ing. Martin Čvančara, MBA, prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., dr. h. c.
11 1 4. 12. 2023 14:00 2 KL:B-720 Ochrana duševního vlastnictví, autorské právo, ochrana průmyslových práv. Ing. Vojtěch Kamenský, Ph.D.
12 1 11. 12. 2023 14:00 2 KL:B-720 Ochrana osobních ůdajů, specifika ochrany osobních údajů ve zdravotnictví. GDPR.
Celkem 24