Harmonogram přednášek F7PMSMZZ (semestr B231)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 28. 9. 2023 10:00 0 KL:B-537 Státní svátek - výuka odpadá. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
2 1 5. 10. 2023 10:00 2 KL:B-537 Úvod do předmětu. Pojetí a postavení managementu v organizaci. Definice managementu, pojetí a úkoly managementu. Moderní přístupy v managementu. Profil a osobnost manažera. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
3 1 12. 10. 2023 10:00 2 KL:B-537 Specifika řízení fakultní nemocnice. Specifika řízení lázní. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
4 1 19. 10. 2023 10:00 2 KL:B-537 Krizový management ve zdravotnickém zařízení. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
5 1 26. 10. 2023 10:00 2 KL:B-537 Rozhodování, základní pojmy. Teorie rozhodování. Klasifikace a struktura rozhodovacích procesů. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
6 1 2. 11. 2023 10:00 2 KL:B-537 Organizování. Základní prvky a logika procesu organizování. Typy organizačních struktur. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
7 1 9. 11. 2023 10:00 2 KL:B-537 Plánování, smysl plánování, úkoly plánování. Členění plánů z hlediska věcného, časového, účelového a úrovně řídicích procesů. Kontrolní činnost organizace, význam a smy Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
8 1 16. 11. 2023 10:00 2 KL:B-537 Komunikace. Obecné zásady úspěšné komunikace. Formy komunikace. Efektivní vedení porad. Ing. Petra Hospodková, Ph.D., MBA
9 1 23. 11. 2023 10:00 2 KL:B-537 Lean management. Change management. Ing. Petra Hospodková, Ph.D., MBA
10 1 30. 11. 2023 10:00 2 KL:B-537 Management a leadership ve zdravotnickém zařízení.. Time management . Ing. Petra Hospodková, Ph.D., MBA
11 1 7. 12. 2023 10:00 2 KL:B-537 Specifika řízení výrobce zdravotnických prostředků Ing. Petra Hospodková, Ph.D., MBA
12 1 14. 12. 2023 10:00 2 KL:B-537 Nové trendy a přístupy v managementu Ing. Petra Hospodková, Ph.D., MBA
Celkem 22