Harmonogram seminářů F7PMSMZZ (semestr B231)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 28. 9. 2023 12:00 0 KL:B-135 Státní svátek - výuka odpadá. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
2 1 5. 10. 2023 12:00 2 KL:B-135 Organizace seminářů. Úvod do předmětu, hodnocení. Historický vývoj managementu - významné osobnosti v historii managementu (Taylor, Baťa, Ford) Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
3 1 12. 10. 2023 12:00 2 KL:B-135 Profil a osobnost manažera.„Být či nebýt vedoucím pracovníkem - proces subjektivního rozhodování"- Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
4 1 19. 10. 2023 12:00 2 KL:B-135 Krizové řízení zdravotnického zařízení. Cíle a úkoly krizového managementu - příklady z praxe. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
5 1 26. 10. 2023 12:00 2 KL:B-135 Cíle a úrovně řízení ve firmě. Význam plánování v organizaci. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
6 1 2. 11. 2023 12:00 2 KL:B-135 Zadání projektu - tvorba organizačního řádu ZZ. Práce na projektu. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
7 1 9. 11. 2023 12:00 2 KL:B-135 Práce na projektu Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
8 1 16. 11. 2023 12:00 2 KL:B-135 Prezentace projektů a jejich vyhodnocení. Ing. Petra Hospodková, Ph.D., MBA
9 1 23. 11. 2023 12:00 2 KL:B-135 Komunikace. Vedení porad. Ing. Petra Hospodková, Ph.D., MBA
10 1 30. 11. 2023 12:00 2 KL:B-135 Případová studie - Management změny. Ing. Petra Hospodková, Ph.D., MBA
11 1 7. 12. 2023 12:00 2 KL:B-135 Hodnocení zaměstnanců- Multiple Source Feedback Ing. Petra Hospodková, Ph.D., MBA
12 1 14. 12. 2023 12:00 2 KL:B-135 Lean management ve zdravotnictví Ing. Petra Hospodková, Ph.D., MBA
Celkem 22