Harmonogram přednášek F7KMSHZT (semestr B232)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 8. 3. 2024 8:00 4 KL:C-4 1. přednáška - Úvod, cíle a problematika HTA, Klinické studie, EBM, systematická rešerše a meta-analýza, ekonomické hodnocení v HTA Ing. Gleb Donin, Ph.D.
6 23. 2. 2024 16:10 4 KL:B-330 2. přednáška - přímé a nepřímé náklady, klinické výstupy a QALY Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D.
8 6. 4. 2024 16:10 4 KL:C-4 3. přednáška - Modelování, struktura HTA studii, metodika SUKL Ing. Vojtěch Kamenský, Ph.D., Jan Žigmond
Celkem 12