Harmonogram seminářů F7KMSHZT (semestr B232)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
4 1 9. 3. 2024 12:30 4 KL:B-433 1. cvičení Ing. Aneta Benešová
4 2 9. 3. 2024 16:10 4 KL:B-433 1. cvičení Ing. Aneta Benešová
8 1 12. 4. 2024 8:00 4 KL:B-433 2. cvičení Ing. Karla Mothejlová
8 2 13. 4. 2024 16:10 4 KL:B-433 2. cvičení Ing. Karla Mothejlová
Celkem 16