Harmonogram seminářů F7KMSSDP2 (semestr B232)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 24. 2. 2024 12:30 2 KL:B-330 Průběh předmětu a podmínky zápočtu. Informace k odevzdávání diplomových prací. Úvod do předmětu. Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D.
5 22. 3. 2024 12:30 4 KL:B-330 Prezentace stavu diplomové práce. Harmonogram k dokončení DP. Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D., Ing. Gleb Donin, Ph.D., doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
10 26. 4. 2024 8:00 4 KL:B-330 Prezentace diplomové práce. Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D., Ing. Gleb Donin, Ph.D., doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
Celkem 10