Harmonogram přednášek F7KMSZU (semestr B232)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
2 1 8. 3. 2024 12:30 4 KL:B-433 Pojem účetnictví, jeho význam a funkce. Kategorizace účetních jednotek. • Účet, podstata, forma, druhy. Podvojnost a souvztažnost. Obraty a zůstatky účtů. Rozvahové účty. Výsledkové účty. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
8 1 5. 4. 2024 12:30 4 KL:B-433 Základy účtování na syntetických účtech - účtování peněžních prostředků, zásob, účtování dlouhodobého majetku, zúčtování se zaměstnanci. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
Celkem 8