Harmonogram laboratoří F7PBBEMP (semestr B232)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
2 1 29. 2. 2024 12:00 2 KL:B-730 Úvod. Základní aplikace Maxwellových rovnic. COMSOL integrace. prof. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc.
4 1 14. 3. 2024 12:00 2 KL:B-126 Měření expozice EM pole, izotropní sonda a cSAR. prof. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc.
6 1 28. 3. 2024 12:00 2 KL:B-730 Modelling of individual cells in electric field prof. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc.
8 1 11. 4. 2024 12:00 2 KL:B-730 Numerical treatment planning for electrochemotherapy – optimization of electrode positions and applied voltage doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
10 1 25. 4. 2024 12:00 2 KL:B-730 MRiLab (numerický MRI simulátor v prostředí MATLAB) Ing. Tomáš Dřížďal, Ph.D.
Celkem 10