Harmonogram přednášek F7PBBEMP (semestr B232)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 22. 2. 2024 12:00 2 KL:B-420 Statické a quasi-statické elektrické a magnetické pole, elektromagnetické pole - základní fyzikální poznatky a rovnice, materiálové vztahy, okrajové podmínky, platnosti aproximací. prof. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc.
3 1 7. 3. 2024 12:00 2 KL:B-420 Hygienické limity expozice elektromagnetickým polem a metody měření. prof. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc.
5 1 21. 3. 2024 12:00 2 KL:B-420 Electroporation - introduction, broad view of the entire diversity of applications. A look at electroporation as a phenomenon on the cell membrane prof. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc.
9 1 18. 4. 2024 12:00 2 KL:B-420 Modelling electroporation on a tissue level, how to optimize treatment outcomes. Roadmap to bringing treatment planning into clinical practice doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
10 1 23. 4. 2024 12:00 2 KL:B-420 Fyzikální principy MRI zobrazování, fMRI, MRI spektroskopie Ing. Tomáš Dřížďal, Ph.D.
Celkem 10