Harmonogram přednášek F7PBBMDT (semestr B232)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 20. 2. 2024 14:00 2 KL:B-435 Úvod do předmětu, dielektrické vlastnosti biologických tkání od 0 do 10 GHz prof. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc.
3 5. 3. 2024 14:00 2 KL:B-435 Šíření EM vln biologickou tkání jakožto ztrátovým prostředím. Vztah mezi vlnovou délkou a rozlišovací schopností. 1D FDTD simulátor šíření EM vlny. prof. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc.
5 19. 3. 2024 14:00 2 KL:B-435 Metody plánování léčby v mikrovlnné hypertermii. Ing. Tomáš Dřížďal, Ph.D.
7 2. 4. 2024 14:00 2 KL:B-435 Rovnice šíření tepla v biologických tkáních a její využití v modelování termoterapií. Metody měření teploty během hypertermie. prof. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc.
9 16. 4. 2024 14:00 2 KL:B-435 RF a MW hypertermie a ablace, fantomy biologických tkání, typy aplikátorů, prof. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc.
11 30. 4. 2024 14:00 2 KL:B-435 Linearizované metody v MWI pracující v reálném čase. Neinvazivní měření teploty během termoterapie pomocí MWI, mikrovlnné systémy pro detekci a identifikaci cévních mozkových příhod. prof. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc.
13 14. 5. 2024 14:00 2 KL:B-435 Mikrovlnný radar v medicíně. doc. Ing. Ondřej Fišer, Ph.D.
Celkem 14