Harmonogram přednášek F7PBOFYZ (semestr B232)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 20. 2. 2024 16:00 2 KL:B-420 Systém veličin a jednotek SI. Kinematika - pojmy dráha, trajektorie, rychlost, zrychlení. Rovnoměrně zrychlený pohyb. Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
2 1 27. 2. 2024 16:00 2 KL:B-420 Křivočarý pohyb. Popis pohybu po kružnici. Síla a její účinky. Skládání a rozklad sil. Newtonovy zákony. Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
3 1 5. 3. 2024 16:00 2 KL:B-420 Dynamika hmotného bodu. Inerciální a neinerciální soustavy, Odporové a třecí síly. Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
4 1 12. 3. 2024 16:00 2 KL:C-4 Práce a energie. Výkon. účinnost. Zákony zachování. Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
5 1 19. 3. 2024 16:00 2 KL:C-4 Kinetická teorie látek. Základy molekulové fyziky. Teplota a její měření. Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
6 1 26. 3. 2024 16:00 2 KL:C-4 Termodynamika. 1. a 2. věta termodynamiky. Předávání tepla. Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
7 1 2. 4. 2024 16:00 2 KL:C-4 Pevnost. Pružnost. Základy mechaniky TT. Hookův zákon. Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
8 1 9. 4. 2024 16:00 2 KL:C-4 Hydrostatika a hydrodynamika. Popis proudění. Archimédův a Pascalův zákon. Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
9 1 16. 4. 2024 16:00 2 KL:C-4 Základy fyziky mikrosvěta. LASER. Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
10 1 23. 4. 2024 16:00 2 KL:C-4 Kmitání a vlnění. Základy akustiky. Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
11 1 30. 4. 2024 16:00 2 KL:C-4 Elektrostatika. Coulombův zákon. Vlastnosti náboje. Popis elektrického pole. Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
12 1 7. 5. 2024 16:00 2 KL:C-4 Elektrický proud v látkách. Vedení proudu v kovech, elektrolýza, výboje. Polovodiče. Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
13 1 14. 5. 2024 16:00 2 KL:C-4 Magnetické pole a jeho popis. Lorentzova síla. Elektromagnetická indukce. Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
10 1 23. 4. 2024 8:00 2 KL:C-4 Základy fyziky mikrosvěta. (náhrada za 14. týden) Mgr. Jana Urzová, Ph.D.
Celkem 28