Harmonogram přednášek F7PBZZT (semestr B232)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
2 1 26. 2. 2024 8:00 2 KL:K-1 Úvod, požadavky na zakončení předmětu, přehled zdravotnické techniky, měření krevního tlaku. doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.
4 1 11. 3. 2024 8:00 2 KL:K-1 Měření saturace krve kyslíkem, měření EKG, pacientské monitory. Ing. Leoš Tejkl, Ph.D.
6 1 25. 3. 2024 8:00 2 KL:K-1 Krevní plyny, umělá plicní ventilace, anestezie. doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.
8 1 8. 4. 2024 8:00 2 KL:K-1 Elektrochirurgické jednotky (ESU), kardiostimulace, defibrilace. doc. Ing. Petr Kudrna, Ph.D.
10 1 22. 4. 2024 8:00 2 KL:K-1 Zobrazovací systémy: RTG, CT, UZV, PET, MR. doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.
Celkem 10