Harmonogram seminářů F7PMSHZT (semestr B232)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 22. 2. 2024 12:00 2 KL:B-433 Epidemiologické statistiky, OR, RR, HR Ing. Gleb Donin, Ph.D.
1 2 22. 2. 2024 14:00 2 KL:B-433 Epidemiologické statistiky, OR, RR, HR Ing. Gleb Donin, Ph.D.
2 1 29. 2. 2024 12:00 2 KL:B-433 Systematická rešerše, meta-analýza. Ing. Aneta Benešová
2 2 29. 2. 2024 14:00 2 KL:B-433 Systematická rešerše, meta-analýza. Ing. Aneta Benešová
3 1 7. 3. 2024 12:00 2 KL:B-433 Náklady: přímé a nepřímé náklady, výpočty Ing. Aneta Benešová
3 2 7. 3. 2024 14:00 2 KL:B-433 Náklady: přímé a nepřímé náklady, výpočty Ing. Aneta Benešová
4 1 14. 3. 2024 12:00 2 KL:B-433 Outcomes - QALY Ing. Karla Mothejlová
4 2 14. 3. 2024 14:00 2 KL:B-433 Outcomes - QALY Ing. Karla Mothejlová
5 1 21. 3. 2024 12:00 2 KL:B-433 Vícekriteriální rozhodování Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D.
5 2 21. 3. 2024 14:00 2 KL:B-433 Vícekriteriální rozhodování Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D.
6 1 28. 3. 2024 12:00 2 KL:B-433 ICER - praktické příklady Ing. Karla Mothejlová
6 2 28. 3. 2024 14:00 2 KL:B-433 ICER - praktické příklady Ing. Karla Mothejlová
7 1 4. 4. 2024 12:00 2 KL:B-433 ICER, analýza senzitivity Ing. Karla Mothejlová
7 2 4. 4. 2024 14:00 2 KL:B-433 ICER, analýza senzitivity Ing. Karla Mothejlová
8 1 11. 4. 2024 12:00 2 KL:B-433 Modelování Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D., Ing. Karla Mothejlová
8 2 11. 4. 2024 14:00 2 KL:B-433 Modelování Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D., Ing. Karla Mothejlová
9 1 18. 4. 2024 12:00 2 KL:B-433 Analýza dopadu na rozpočet Ing. Jan Žigmond
9 2 18. 4. 2024 14:00 2 KL:B-433 Analýza dopadu na rozpočet Ing. Jan Žigmond
10 1 25. 4. 2024 12:00 2 KL:B-433 Hodnocení nákladové efektivity léčiv v ČR s důrazem na HTA studie pro léčiva Ing. Jan Žigmond
10 2 25. 4. 2024 14:00 2 KL:B-433 Hodnocení nákladové efektivity léčiv v ČR s důrazem na HTA studie pro léčiva Ing. Jan Žigmond
Celkem 40