Harmonogram přednášek F7PMSPLPT (semestr B232)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 19. 2. 2024 12:00 2 KL:B-230 Úvod, dělení zdravotnické techniky. doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.
2 26. 2. 2024 14:00 2 KL:B-230 Kategorizace zdravotnických prostředků, mezinárodní směrnice (direktivy EU) doc. Ing. Petr Kudrna, Ph.D.
3 4. 3. 2024 14:00 2 KL:B-230 Přístroje pro měření krevního tlaku, měření saturace krve kyslíkem doc. Ing. Petr Kudrna, Ph.D.
4 11. 3. 2024 14:00 2 KL:B-230 Měření bioelektrické aktivity srdce (EKG) – elektrokardiografy, měření bioelektrické aktivity mozku (EEG) - elektroencefalograf, měření bioelektrické aktivity svalů (EMG) - elektromyograf. doc. Ing. Petr Kudrna, Ph.D.
5 18. 3. 2024 14:00 2 KL:B-230 PET, SPECT Ing. Tomáš Dřížďal, Ph.D.
6 25. 3. 2024 14:00 2 KL:B-230 Elektrochirurgické jednotky (ESU), Kardiostimulátory, Defibrilátory, Vybavení jednotky intenzivní péče vč. plicní ventilace doc. Ing. Petr Kudrna, Ph.D.
7 1. 4. 2024 12:00 0 KL:B-230 Svátek - výuka odpadá. doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.
8 8. 4. 2024 14:00 2 KL:B-230 RTG doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.
9 15. 4. 2024 14:00 2 KL:B-230 CT doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.
10 22. 4. 2024 14:00 2 KL:B-230 UZV doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.
Celkem 18