Harmonogram seminářů F7PMSRP (semestr B232)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 22. 2. 2024 10:00 2 KL:B-430 Představení předmětu, cíl, návaznosti. Obecně o DP a o RP. Jak vybrat téma DP. Ing. Gleb Donin, Ph.D., Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D.
1 2 22. 2. 2024 18:00 2 KL:B-430 Představení předmětu, cíl, návaznosti. Obecně o DP a o RP. Jak vybrat téma DP. Ing. Gleb Donin, Ph.D., Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D.
3 1 7. 3. 2024 10:00 2 KL:B-430 Citace, zdroje, práce s DB, formátování. Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D., Ing. Gleb Donin, Ph.D.
3 2 7. 3. 2024 18:00 2 KL:B-430 Citace, zdroje, práce s DB, formátování Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D., Ing. Gleb Donin, Ph.D.
5 1 21. 3. 2024 10:00 2 KL:B-430 Kontrola témat. Základy analýzy dat. Ing. Gleb Donin, Ph.D., Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D.
5 2 21. 3. 2024 18:00 2 KL:B-430 Kontrola témat. Základy analýzy dat. Ing. Gleb Donin, Ph.D., Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D.
7 1 4. 4. 2024 10:00 2 KL:B-537 Konzultace. Základy analýzy dat. Ing. Gleb Donin, Ph.D., Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D.
7 2 4. 4. 2024 18:00 2 KL:B-537 Konzultace. Základy analýzy dat. Ing. Gleb Donin, Ph.D., Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D.
9 1 18. 4. 2024 10:00 2 KL:B-537 Prezentace výsledků. Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D., Ing. Gleb Donin, Ph.D., Ing. Vojtěch Kamenský, Ph.D.
9 2 18. 4. 2024 18:00 2 KL:B-537 Prezentace výsledků. Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D., Ing. Gleb Donin, Ph.D., Ing. Vojtěch Kamenský, Ph.D.
Celkem 20