Harmonogram seminářů F7PMSSDP2 (semestr B232)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 21. 2. 2024 12:00 2 KL:B-420 Průběh předmětu a podmínky zápočtu. Informace k odevzdávání diplomových prací. Úvod do předmětu. Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D., Ing. Gleb Donin, Ph.D.
1 2 21. 2. 2024 16:00 2 KL:B-420 Průběh předmětu a podmínky zápočtu. Informace k odevzdávání diplomových prací. Úvod do předmětu. Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D., Ing. Gleb Donin, Ph.D.
3 1 6. 3. 2024 12:00 2 KL:B-420 Formální stránka diplomových prací (řazení textu, formátování, grafy, tabulky, přílohy, jazyková stránka práce). Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D., Ing. Gleb Donin, Ph.D.
3 2 6. 3. 2024 16:00 2 KL:B-420 Formální stránka diplomových prací (řazení textu, formátování, grafy, tabulky, přílohy, jazyková stránka práce). Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D., Ing. Gleb Donin, Ph.D.
5 1 20. 3. 2024 12:00 2 KL:B-420 Prezentace stavu diplomové práce. Harmonogram k dokončení DP. Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D., Ing. Gleb Donin, Ph.D., doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
5 2 20. 3. 2024 16:00 2 KL:B-420 Prezentace stavu diplomové práce. Harmonogram k dokončení DP. Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D., Ing. Gleb Donin, Ph.D., doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
7 1 3. 4. 2024 12:00 2 KL:B-420 Ukázka prezentací k obhajobě. Jak psát abstrakt a diskuzi. Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D., Ing. Gleb Donin, Ph.D.
7 2 3. 4. 2024 16:00 2 KL:B-420 Ukázka prezentací k obhajobě. Jak psát abstrakt a diskuzi. Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D., Ing. Gleb Donin, Ph.D.
9 1 17. 4. 2024 12:00 2 KL:B-420 Prezentace stavu diplomové práce. Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D., Ing. Gleb Donin, Ph.D., doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
9 2 17. 4. 2024 16:00 2 KL:B-420 Prezentace stavu diplomové práce. Ing. Ondřej Gajdoš, Ph.D., Ing. Gleb Donin, Ph.D., doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
Celkem 20