Harmonogram přednášek F7PMSZU (semestr B232)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 19. 2. 2024 8:00 2 KL:B-435 Pojem účetnictví, jeho význam a funkce. Kategorizace účetních jednotek. Povinnosti účetní jednotky. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
2 1 26. 2. 2024 10:00 2 KL:B-435 Účet, podstata, forma, druhy. Podvojnost a souvztažnost. Obraty a zůstatky účtů. Rozvahové účty. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
3 1 4. 3. 2024 10:00 2 KL:B-435 Výsledkové účty. Účtování nákladů a výnosů organizace. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
4 1 11. 3. 2024 10:00 2 KL:B-435 Účtování peněžních prostředků. Hotovostní platby, peníze na cestě, ceniny. Bezhotovostní placení - bankovní účty. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
5 1 18. 3. 2024 10:00 2 KL:B-435 DPH a její účtování. Účtování zásob - materiál, zboží. Vymezení zásob materiálu ve zdravotnictví. Inventarizace zásob, inventarizační rozdíly. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
6 1 25. 3. 2024 10:00 2 KL:B-435 Účtování zásob - materiál, zboží. Vymezení zásob materiálu ve zdravotnictví. Inventarizace zásob, inventarizační rozdíly. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
7 1 1. 4. 2024 8:00 2 KL:B-435 Státní svátek - výuka odpadá. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
8 1 8. 4. 2024 10:00 2 KL:B-435 Účtování dlouhodobého majetku. Účtování odpisů. Zúčtování se zaměstnanci a s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
9 1 15. 4. 2024 10:00 2 KL:B-435 Účtování zdravotnických výkonů zdravotním pojišťovnám.. Specifičnost účtování příspěvkových organizací. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
10 1 22. 4. 2024 10:00 2 KL:B-435 Účetní zápisy, účetní knihy, účetní formy, účetní techniky. Opravy účetních zápisů. Uzavření účetních knih, účetní závěrka. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
Celkem 20