Harmonogram seminářů F7PMSZU (semestr B232)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 19. 2. 2024 10:00 2 KL:B-435 Úvod do účetnictví. Daňová evidence soukromé ordinace (OSVČ). Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
2 1 26. 2. 2024 12:00 2 KL:B-435 Obraty, zůstatky, uzávěrka účtů. Změny rozvahových položek. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
3 1 4. 3. 2024 12:00 2 KL:B-435 Účtování na rozvahových účtech. Účtování na výsledkových účtech. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
4 1 11. 3. 2024 12:00 2 KL:B-435 Závěrkové účty. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
5 1 18. 3. 2024 12:00 2 KL:B-435 Procvičování účtování peněžních prostředků. Příklad - účtování plátce a neplátce DPH. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
6 1 25. 3. 2024 12:00 2 KL:B-720 Kontrolní test. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
7 1 1. 4. 2024 10:00 2 KL:B-435 Státní svátek Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
8 1 8. 4. 2024 12:00 2 KL:B-435 Procvičování účtování zásob - materiál, zboží. Účtování inventarizačních rozdílů. Procvičování účtování dlouhodobého majetku. Účtování odpisů. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
9 1 15. 4. 2024 12:00 2 KL:B-435 Účtování mezd, zdravotního a sociálního pojištění – souhrnný příklad.. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
10 1 22. 4. 2024 12:00 2 KL:B-435 Zápočtový test. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
Celkem 20