Harmonogram seminářů F7PMSRNZ (semestr B221)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 21. 9. 2022 12:00 2 KL:B-326 Organizace seminářů, podmínky udělení zápočtu. Úvod do problematiky. Struktura nákladů ve zdravotnických zařízeních. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
2 1 28. 9. 2022 12:00 2 KL:B-326 Státní svátek - výuka odpadá. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
3 1 5. 10. 2022 12:00 2 KL:B-326 Náklady a jejich členění. Příklad na degresi nákladů. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
4 1 12. 10. 2022 12:00 2 KL:B-326 Kalkulace cen, kalkulační metody. Kalkulace - přímá, přirážková – příklady z praxe. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
5 1 19. 10. 2022 12:00 2 KL:B-326 Výuka odpadá - děkanské volno (promoce) Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
6 1 26. 10. 2022 12:00 2 KL:B-326 Kalkulace Activity Based Costing – případová studie. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
7 1 2. 11. 2022 12:00 2 KL:B-326 Výkaz zisku a ztráty - příklady, ukázky z praxe. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
8 1 9. 11. 2022 12:00 2 KL:B-326 Kontrolní průběžný test. Ing. Anna Erfányuková
9 1 16. 11. 2022 12:00 2 KL:B-326 Materiálové náklady - optimalizační přístupy při řízení zásob, normování zásob. Odpisy dlouhodobého majetku. Odpisy účetní a daňové. Rovnoměrné a zrychlené odpisy. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
10 1 23. 11. 2022 12:00 2 KL:B-326 Mzdové náklady. Zdravotní a sociální pojištění. Výpočty Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
11 1 30. 11. 2022 12:00 2 KL:B-326 Evidence nákladů v organizaci. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
12 1 7. 12. 2022 12:00 2 KL:B-326 Daňové výpočty - daň z příjmů, Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
13 1 14. 12. 2022 12:00 2 KL:B-326 Závěrečný test. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
14 1 12. 1. 2023 12:00 2 KL:B-720 Daňové výpočty - DPH. Ing. Martina Caithamlová, Ph.D.
Celkem 28