Harmonogram cvičení F7PBBLAD (semestr B231)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 4 29. 9. 2023 8:00 2 KL:B-420 Test vstupní - středoškolská matematika (nezapočítává se do hodnocení). Číselné množiny. Posloupnosti, vlastnosti (monotonie, omezenost), minimum, maximum, supremum, infimum, limita. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
1 4 29. 9. 2023 10:00 2 KL:B-420 Test vstupní - středoškolská matematika (nezapočítává se do hodnocení). Číselné množiny. Posloupnosti, vlastnosti (monotonie, omezenost), minimum, maximum, supremum, infimum, limita. Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
2 4 6. 10. 2023 10:00 2 KL:B-420 Přehled elementárních funkcí. Operace s funkcemi, složená funkce, inverzní funkce. Limita funkce. Spojitost funkce. MT1- posloupnosti, vlastnosti, minimum, maximum, supremum, infimum, limita posloupnosti. Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
2 4 6. 10. 2023 8:00 2 KL:B-420 Přehled elementárních funkcí. Operace s funkcemi, složená funkce, inverzní funkce. Limita funkce. Spojitost funkce. MT1- posloupnosti, vlastnosti, minimum, maximum, supremum, infimum, limita posloupnosti. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
3 4 13. 10. 2023 10:00 2 KL:B-420 Svislé a šikmé asymptoty, grafu funkce. Derivace - výpočet derivace. MT2 – funkce její definiční obor a vlastnosti (sudost, lichost, periodicita), limita funkce, spojitost. Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
3 4 13. 10. 2023 8:00 2 KL:B-420 Svislé a šikmé asymptoty, grafu funkce. Derivace - výpočet derivace. MT2 – funkce její definiční obor a vlastnosti (sudost, lichost, periodicita), limita funkce, spojitost. RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
4 4 20. 10. 2023 10:00 2 KL:B-420 Derivace složené funkce, derivace inverzní funkce. Aplikace derivace - tečna a normála ke grafu funkce, diferenciál funkce, L'Hospitalovo pravidlo. MT3 – asymptoty, limita funkce, derivace. Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
4 4 20. 10. 2023 8:00 2 KL:B-420 Derivace složené funkce, derivace inverzní funkce. Aplikace derivace - tečna a normála ke grafu funkce, diferenciál funkce, L'Hospitalovo pravidlo. MT3 – asymptoty, limita funkce, derivace. Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
5 4 27. 10. 2023 10:00 2 KL:B-420 Aplikace derivace – určování monotonie funkce, lokální a globální extrémy, určování intervalů kde je funkce konvexní resp. konkávní, inflexní body funkce. MT4 – tečna normála ke grafu funkce, diferenciál funkce. Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
5 4 27. 10. 2023 8:00 2 KL:B-420 Aplikace derivace – určování monotonie funkce, lokální a globální extrémy, určování intervalů kde je funkce konvexní resp. konkávní, inflexní body funkce. MT4 – tečna normála ke grafu funkce, diferenciál funkce. Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
6 4 3. 11. 2023 8:00 2 KL:B-420 Vyšetřování průběhu funkce. Aplikace derivace příklady z praxe. MT5 – derivace funkce, průběh funkce, L'Hospitalovo pravidlo Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
6 4 3. 11. 2023 10:00 2 KL:B-420 Vyšetřování průběhu funkce. Aplikace derivace příklady z praxe. MT5 – derivace funkce, průběh funkce, L'Hospitalovo pravidlo Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
7 4 10. 11. 2023 10:00 2 KL:B-420 Číselné řady, kritéria konvergence, součet řady. Geometrická řada, alternující řada. Taylorův polynom, výpočet a aplikace. Opakování před 1. polo-semestrálním testem Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
7 4 10. 11. 2023 8:00 2 KL:B-420 Číselné řady, kritéria konvergence, součet řady. Geometrická řada, alternující řada. Taylorův polynom, výpočet a aplikace. Opakování před 1. polo-semestrálním testem Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
8 4 17. 11. 2023 10:00 2 KL:B-420 Gaussova eliminační metoda (GEM) pro řešení soustav lineárních algebraických rovnic(SLAR). Lineární kombinace vektorů, lineární (ne)závislost skupiny vektorů, báze a dimenze vektorového prostoru/podprostoru. MT6 –Číselné řady, konvergence, součet geometric Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
8 4 17. 11. 2023 8:00 2 KL:B-420 Gaussova eliminační metoda (GEM) pro řešení soustav lineárních algebraických rovnic(SLAR). Lineární kombinace vektorů, lineární (ne)závislost skupiny vektorů, báze a dimenze vektorového prostoru/podprostoru. MT6 –Číselné řady, konvergence, součet geometric Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
9 4 24. 11. 2023 10:00 2 KL:B-420 Skalární součin vektorů, matice, a její hodnost, operace s maticemi. Inverzní matice a její výpočet Gauss - Jordan eliminací, MT7 – LZ/LNZ vektorů,báze, dimenze VP, VPP Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
9 4 24. 11. 2023 8:00 2 KL:B-420 Skalární součin vektorů, matice, a její hodnost, operace s maticemi. Inverzní matice a její výpočet Gauss - Jordan eliminací, MT7 – LZ/LNZ vektorů,báze, dimenze VP, VPP Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
10 4 1. 12. 2023 10:00 2 KL:B-420 Determinant čtvercové matice, výpočet determinantu: Sarrus. pravidlo, Laplaceův rozvoj. Inverzní matice – výpočet pomocí determinantů. MT8 – operace s maticemi, výpočet hodnosti matice pomocí GEM Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
10 4 1. 12. 2023 8:00 2 KL:B-420 Determinant čtvercové matice, výpočet determinantu: Sarrus. pravidlo, Laplaceův rozvoj. Inverzní matice – výpočet pomocí determinantů. MT8 – operace s maticemi, výpočet hodnosti matice pomocí GEM Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
11 4 8. 12. 2023 10:00 2 KL:B-420 Řešitelnost SLAR, výpočet všech řešení SLAR. Cramerovo pravidlo. MT9 – výpočet determinantu, Sarrusovo pravidlo, Laplaceův rozvoj Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
11 4 8. 12. 2023 8:00 2 KL:B-420 Řešitelnost SLAR, výpočet všech řešení SLAR. Cramerovo pravidlo. MT9 – výpočet determinantu, Sarrusovo pravidlo, Laplaceův rozvoj Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
12 4 15. 12. 2023 10:00 2 KL:B-420 Vlastní čísla a vlastní vektory čtvercových matic. Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
12 4 15. 12. 2023 8:00 2 KL:B-420 Vlastní čísla a vlastní vektory čtvercových matic. Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
13 4 22. 12. 2023 10:00 2 KL:B-420 Aplikace vlastních čísel a vl. vektorů. MT10 – výpočet vlastních čísel a vlastních vektorů čtvercové matice Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
13 4 22. 12. 2023 8:00 2 KL:B-420 Aplikace vlastních čísel a vl. vektorů. MT10 – výpočet vlastních čísel a vlastních vektorů čtvercové matice Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
14 4 12. 1. 2024 10:00 2 KL:B-420 Kuželosečky a kvadriky a jejich klasifikace. Shrnutí učiva, opakování. Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
14 4 12. 1. 2024 8:00 2 KL:B-420 Kuželosečky a kvadriky a jejich klasifikace. Shrnutí učiva, opakování. Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
Celkem 56