Harmonogram laboratoří F7PBOFYZ (semestr B232)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
2 3 26. 2. 2024 14:00 2 KL:A-016ab BOZP doc. Ing. Petr Písařík, Ph.D., RNDr. Eva Urbánková, Ph.D.
4 3 11. 3. 2024 14:00 2 KL:A-016ab Série úloh 1 doc. Ing. Petr Písařík, Ph.D., RNDr. Eva Urbánková, Ph.D.
6 3 25. 3. 2024 14:00 2 KL:A-016ab Série úloh 2 doc. Ing. Petr Písařík, Ph.D., RNDr. Eva Urbánková, Ph.D.
8 3 8. 4. 2024 14:00 2 KL:A-016ab Série úloh 3 doc. Ing. Petr Písařík, Ph.D., RNDr. Eva Urbánková, Ph.D.
10 3 22. 4. 2024 14:00 2 KL:A-016ab Série úloh 4 doc. Ing. Petr Písařík, Ph.D., RNDr. Eva Urbánková, Ph.D.
12 3 6. 5. 2024 14:00 2 KL:A-016ab Série úloh 5 doc. Ing. Petr Písařík, Ph.D., RNDr. Eva Urbánková, Ph.D.
14 3 20. 5. 2024 14:00 2 KL:A-016ab Série úloh 6 doc. Ing. Petr Písařík, Ph.D., RNDr. Eva Urbánková, Ph.D.
Celkem 14