Harmonogram cvičení F7PBBNMP (semestr B222)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 1 4. 4. 2023 10:00 2 KL:B-534 Test osobnosti, tvorba týmů a určování rolí v týmu, kompetence. Řešení témat zadaných projektů na reálných akcích probíhajících ve FN v Motole (vyučuje Ing. Tereza Kislingerová) Ing. Pavlína Pokošová
2 1 11. 4. 2023 10:00 2 KL:B-534 Tvorba studie proveditelnosti pro zadaný projekt z předchozího cvičení, pojem zainteresovaná strana (stakeholder) a ukázky z praxe (vyučuje Ing. Tereza Kislingerová) Ing. Pavlína Pokošová
3 1 18. 4. 2023 10:00 2 KL:B-534 Tvorba logického rámce, komunikační plán a tvorba analýzy zainteresovaných stran Ing. Pavlína Pokošová
4 1 25. 4. 2023 10:00 2 KL:B-534 WBS (Work Breakdown Structure - Hiearchická struktura prací či činností), Praktické ukázky tvorby WBS (vyučuje Ing. Tereza Kislingerová) Ing. Pavlína Pokošová
5 1 2. 5. 2023 10:00 2 KL:B-534 Tvorba časového harmonogramu a ekonomické zhodnocení, změnový management projektu Ing. Pavlína Pokošová
6 1 9. 5. 2023 10:00 2 KL:B-534 Tvorba rizikové analýzy Ing. Pavlína Pokošová
7 1 16. 5. 2023 10:00 2 KL:B-534 Konzultace semestrálních prací Ing. Pavlína Pokošová
8 1 23. 5. 2023 10:00 2 KL:B-534 Závěrečný test Ing. Pavlína Pokošová
Celkem 16