Harmonogram cvičení F7PBBNMP (semestr B222)

Týden Par Datum Čas Počet hodin Místnost Téma Vyučující
1 4 4. 4. 2023 16:00 2 KL:B-720 Test osobnosti, tvorba týmů a určování rolí v týmu, kompetence. Řešení témat zadaných projektů na reálných akcích probíhajících ve FN v Motole (vyučuje Ing. Tereza Kislingerová) Ing. Pavlína Pokošová
2 4 11. 4. 2023 16:00 2 KL:B-720 Tvorba studie proveditelnosti pro zadaný projekt z předchozího cvičení, pojem zainteresovaná strana (stakeholder) a ukázky z praxe(vyučuje Ing. Tereza Kislingerová) Ing. Pavlína Pokošová
3 4 18. 4. 2023 16:00 2 KL:B-720 Tvorba logického rámce, komunikační plán a tvorba analýzy zainteresovaných stran Ing. Pavlína Pokošová
4 4 25. 4. 2023 16:00 2 KL:B-720 WBS (Work Breakdown Structure - Hiearchická struktura prací či činností), Praktické ukázky tvorby WBS (vyučuje Ing. Tereza Kislingerová) Ing. Pavlína Pokošová
5 4 2. 5. 2023 16:00 2 KL:B-720 Tvorba časového harmonogramu a ekonomické zhodnocení, změnový management projektu Ing. Pavlína Pokošová
6 4 9. 5. 2023 16:00 2 KL:B-720 Tvorba rizikové analýzy Ing. Pavlína Pokošová
8 4 23. 5. 2023 16:00 2 KL:B-720 Závěrečný test Ing. Pavlína Pokošová
Celkem 14